กลับคืนสู่ธรรมชาติ!

ธรรมชาติ

ในสังคมที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี ทำให้คนเรามีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้กลับทำให้เราห่างไกลธรรมชาติไปทุกที โดยเฉพาะในเรื่องของกินของใช้ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทรงคุณค่า และเป็นมรดกตกทอดส่งมอบกันสู่รุ่นต่อรุ่น ที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสสัมผัส และบางครั้งกลับเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย

พฤษภาพรรณวดี ขอเป็นหนึ่งในการยืนหยัดสร้างสรรค์ สินค้าท้องถิ่นที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน มานำเสนอสู่ผู้คนในสังคมไทย และสังคมโลก แต่นี้เป็นต้นไป